Ambrose Akinmusire

Ambrose Akinmusire

Trompettiste, compositeur jazz (1982, Oakland)